Politika privatnosti

Uslovi Cvijander.com

Lični podaci koje prosledite sajtu Cvijander.com u svrhu dobijanja proizvoda ili usluga biće tretirane u skladu sa našim dokumentom o privatnosti podataka. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, pretećih, uvredljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.

Cvijander.com na ovoj lokaciji ne želi od vas da prima poverljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže. Svi materijali, informacije ili druga saopštenja koja prenosite ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati poverljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati.Cvijander.com nema nikakve obaveze prema ovim saopštenjima.

Vaši lični podaci , u skladu sa našom Politikom privatnosti, koristimo samo za internu upotrebu, tj koristimo isključivo za potrebe obrade Vaših porudžbenica.Vaši lični podaci neće biti prosledjeni trećim licima tj kompanijama ,niti oglašeni na internetu.Vaši lični podaci služe samo za Vaše narudžbine.

www.cvijander.com ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Proizvodi, usluge i materijali sa  sajta www.cvijander.com su dostupni za korišćenje samo unutar Republike Srbije. Dalja prodaja proizvoda i usluga van teritorije republike Srbije moguća je jedino preko kontakt strane i to radite na sopstvenu odgovornost. Ako odlučite da  pristupite našoj internet prodavnici alata izvan Srbije, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona.

Cvijander.com može promeniti/dodati  ove Uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali Uslove koji trenutno važe, zato što su oni za Vas obavezujući.