Osmeh na dar

         

Мисија и циљеви

Основни циљеви Фондације Осмех на дар су: пружање материјалне и моралне  подршке деци са подручја Косова и Метохије и интерно расељеним лицима и избеглицама, као и помоћ социјално угроженој, болесној деци и деци са посебним потребама у целој Србији. Поред тога, циљ Фондације је и ширење свести о социјалним и здравственим  условима, као и унапређење и промоција културе и образовања, у сиромашним и неразвијеним областима широм Републике Србије.

Основна мисија Фондације је промовисање солидарности, племенитих вредности и волонтерског активизма, првенствено међу младима, а затим и осталим људима добре воље који желе и могу да допринесу остварењу наших циљева. Такође, кроз рад Фондације настојимо да допринесемо обнови културе донаторства која је у Србији некада била изузетно развијена.

Основни принципи на којима је засновано деловање Фондације су инклузивност, транспарентност и политичка неутралност. Свако је добродошао да узме учешћа у раду Фондације уколико то не подразумева политизацију или личну корист, док се све донације (како оне које Фондација прима, тако и оне које Фондација даје) уредно евидентирају и  доступне су на увид свим заинтересованим лицима на интернет страници Фондације.

Коначно, Фондција је отворена за повезивање и сарадњу са другим, сличним организацијама и институцијама, у циљу размене информација, као и подизања свести становништва о постојећим проблемима у друштву (пре свега о недоступности здравствене заштите, сиромаштву и неадекватној опремљености образовних установа у одређеним областима). Поред оваквог вида сарадње, Фондција настоји да учврсти институционална партнерства са јавним, корпоративним и приватним сектором, развијајући општу и корпоративну друштвену одговорност

За будуће дародавце

Донатор/дародавац може постати свако физичко или правно лице које помаже у реализацији пројеката Фондација, било кроз новчане донације, било кроз донације у роби или услугама које су неопходне за реализацију тих пројеката.

Фондација са свим донаторима закључује уговоре о донацији којима се дефинише намена коришћења донације, а наменско коришћење донације се контролише кроз подношење наративних и финансијских извештаја донатору. 

Поред тога, Фондација ће се трудити да у својим медијским наступима изрази одговарајућу захвалност донаторима, и поставиће банер донатора на своју веб страницу.

Фондација кроз сарадњу са сваким појединачним донатором настоји да оживи заборављену традицију задужбинарства у Србији, као и да се кроз развијање културе донаторства укључи у актуелни тренд корпоративне друштвене одговорности, остварујући заједнички допринос општем добру.

Подаци Фондације су:

  • Матични број: 17747096
  • ПИБ: 105973738
  • Број рачуна: Piraeus banka, 125-177119480
  • Сврха уплате: донација ради остваривања регистрованих циљева фондације

Контакт за будуће дародавце: donacije@osmehnadar.org;

Упутства за уплате из иностранства у еврима (упутства за друге валуте на захтев):

56A: Intermediary bank:
Deutsche bank AG
SWIFT code: DEUTDEFF

57 A: Account with institution:
Piraeus bank AD Beograd
SWIFT code: PIRBRSBG

59 Beneficiary customer:
Name: FONDACIJA OSMEH NA DAR
Adress: BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 67, BEOGRAD
(PALILULA)
IBAN: RS35125120000000406058

 

WEBSAJT