Belhospice

 

Misija

BELhospice pruža sveobuhvatnu podršku i specijalizovane usluge onkološkim pacijentima u odmaklim fazama bolesti i članovima njihovih porodica; BELhospice je posvećen razvoju palijativnog zbrinjavanja na nacionalnom i regionalnom nivou kroz edukaciju profesionalaca i javnosti, savetovanje i saradnju sa nadležnim institucijama na unapređenju legislative.

Vizija

Mi verujemo da je palijativno zbrinjavanje ljudsko pravo. Naša vizija je da svi onkološki pacijenti u Srbiji, u uznapredovalim fazama bolesti, imaju pristup adekvatnom palijativnom zbrinjavanju kako bi im se umanjila patnja i sačuvalo dostojanstvo.

Donacija

Svaka donacija je od velike važnosti za pacijente koje zbrinjava BELhospice tim. Donaciju možete uplatiti na račun otvoren u UniCredit banci koristeći sledeće podatke: Primalac: BELhospice, Dalmatinska 72-74, Beograd Svrha plaćanja: Donacija Broj računa170-230030536–65
 

WEB SAJT